" For The Secure Future of The Employees"

+977-01-5010165,4223320   info@epfnepal.com.np

कर्मचारी सञ्चय कोष स्थापनाको ५७ औं वर्षप्रवेशको सुखद अवसरमा समस्त सञ्चयकर्ता तथा सुभेच्छुक महानुभावहरुप्रति हार्दिक आभार | कोषले सञ्चयकर्तालाई प्रदान गर्ने मुनाफा रकमलाई बेतन कर्णाली हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको शेयरमा रूपान्तरण गर्ने सम्बन्धी कर्मचारी सञ्चय कोषको जरूरी सूचना | ब्याजदर परिवर्तन सम्बन्धी सूचना | फाँटवारी पठाउने सम्बन्धी कर्मचारी सञ्चय कोषको अत्यन्त जरुरी सूचना - Posted on 2075-02-28 | प्रेस बिज्ञप्ति - २०७५-०२-२० | कोषबाट घर सापटी र शैक्षिक सापटी लिएका ऋणीहरुलाई ऋण चुक्ता गर्न आउने बारे सार्वजनिक सूचना | संगठित संस्थाहरु कोषमा आबद्ध हुने प्रक्रिया | कर्मचारी सञ्चय कोषबाट विभिन्न सापटी लिई सापटी चुक्ता नगर्ने ऋणीहरुलाई कोषको अत्यन्त जरुरी सूचना | प्रेस विज्ञप्ति - २०७५-०१-११ |

ब्याजदर परिवर्तन सम्बन्धी सूचना

१. व्याजदर

विवरण वि.सं. २०७५ श्रावण १ देखि लागू हुने व्याजदर
सञ्चय कोष रकममा दिईने व्याज  ८.२५ प्रतिशत
विशेष सापटी ९.५० प्रतिशत
घर सापटी -चालिस लाख रुपैया सम्मको), शैक्षिक सापटी र  घर मर्मत सापटी ९.७५ प्रतिशत
घर सापटी -चालिस लाख रुपैया भन्दा माथि १०.२५ प्रतिशत
सरल चक्र कर्जा १०.२५ प्रतिशत

 

२. विशेष सापटी सीमाः

क) सञ्चयकर्तालाई प्रदान हुँदै आएको विशेष सापटी रकमको सीमालाई २०७५ श्रावण १ गते देखि लागू हुने गरी कुल सञ्चय कोष मौज्दातको ९० प्रतिशत बाट घटाएर ८० प्रतिशत कायम गरिएको ।  

 
ख) साविकमा ९० प्रतिशतको सीमा भित्र रही विशेष सापटी लिएका सञ्चयकर्ताको हकमा समेत ८० प्रतिशतको सीमा कायम गरेर मात्र पुनः सापटी प्रदान गर्ने ।