" For The Secure Future of The Employees"

+977-01-5010165,4223320   info@epfnepal.com.np

कर्मचारी सञ्चय कोष स्थापनाको ५७ औं वर्षप्रवेशको सुखद अवसरमा समस्त सञ्चयकर्ता तथा सुभेच्छुक महानुभावहरुप्रति हार्दिक आभार | कोषले सञ्चयकर्तालाई प्रदान गर्ने मुनाफा रकमलाई बेतन कर्णाली हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको शेयरमा रूपान्तरण गर्ने सम्बन्धी कर्मचारी सञ्चय कोषको जरूरी सूचना | ब्याजदर परिवर्तन सम्बन्धी सूचना | फाँटवारी पठाउने सम्बन्धी कर्मचारी सञ्चय कोषको अत्यन्त जरुरी सूचना - Posted on 2075-02-28 | प्रेस बिज्ञप्ति - २०७५-०२-२० | कोषबाट घर सापटी र शैक्षिक सापटी लिएका ऋणीहरुलाई ऋण चुक्ता गर्न आउने बारे सार्वजनिक सूचना | संगठित संस्थाहरु कोषमा आबद्ध हुने प्रक्रिया | कर्मचारी सञ्चय कोषबाट विभिन्न सापटी लिई सापटी चुक्ता नगर्ने ऋणीहरुलाई कोषको अत्यन्त जरुरी सूचना | प्रेस विज्ञप्ति - २०७५-०१-११ |

कर्मचारी सञ्चय कोषबाट बिभिन्न सापटी लिई किस्ता नियमित नगर्ने र भाखा नाघेको कर्जा चुक्ता नगर्ने

-प्रथम पटक प्रकाशित मितिः- (२०७३।०९।२७)

कोषबाट बिभिन्न मितिमा घर सापटी, शैक्षिक ऋण र सरल चक्र कर्जा उपभोग गरेका ऋणीहरुले कोषलाई बुझाउनु पर्ने नियमित किस्ता - साँंवा तथा व्याज ) रकम एवं कर्जाको भाखा नाघेका ऋणीहरुले कोषलाई भुक्तान गर्नुपर्ने सम्पर्ूण्ा साँंवा व्याजको रकम बि.स.२०७३ चैत्रमसान्त भित्र यस बिभागमा एवं ऋण लिएको कोषको शाखा कार्यालयहरुमा सर्म्पर्क गरी बुझाउन हुन सूचित गरिन्छ । तोकिएको समय भित्र रकम नबुझाउने ऋणीहरुको नामावली राष्ट्रि्य स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गरी असुली कारवाही अगाडि बढाइने व्यहोरा समेत सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि सूचित गरिन्छ ।

नोटः -१) भाखा नाघेको कर्जा भन्नाले हाल सेवामै रहेका ऋणीहरुको हकमा कर्जा लिदाका बखत तोकिएको साँंवा व्याज चुक्ता गर्ने अबधि  र हाल सेवामा नरहेका ऋणीहरुको हकमा निजको सेवा टुटेको अबधिलाई बुझाउछ ।


कर्मचारी सञ्चय कोष
संचयकर्ता कर्जा तथा असुली बिभाग
ठमेल, काठमाण्डौं, फोन नं.ः४२१५२०६, ४२५२५२८ र ४२५२५०८