"For The Secure Future of The Employees"

+977-01-5010165,4223320   info@epfnepal.com.np

कर्मचारी सञ्चय कोष र त्रिभुवन विश्वविद्यालय बिचको सम्झौता

 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको सञ्चय कोष रकम कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गर्ने सम्बन्धमा २०७२ साल श्रावण २८ गते कार्य सम्पादन समझदारी भई २०७२ साल श्रावण महिनादेखि कोषकट्टी रकम नियमित रुपमा जम्मा गर्ने कार्यको शुरुवात भएको छ ।