"For The Secure Future of The Employees"

+977-01-5010165,4223320   info@epfnepal.com.np

Covered Area

कैलाली जिल्ला अन्तर्गत:

(क) धनगढी नगरपालिका :

(१)   वडा नं १ को मोहनानदी देखि १ कि.मि. उत्तर क्षेत्र वाहेक वडाको सवै क्षेत्र,

(२)   बडा नं २ को सन्तोषी टोलदेखि जिल्ला शिक्षा कार्यालय जाने पक्की पीच बाटोवाट ५०० मिटर दक्षिण र भन्सार कार्यालय अत्तरिया लोकमार्गको पूर्व ५०० मिटर सम्मको क्षेत्र,

(३)   वडा नं ३ भन्सार कार्यालय देखि ५०० मिटर छोडी राजपुरसम्मको अत्तरिया लोकमार्ग पश्चिम ५०० मिटर सम्म  चौराहा र बुद्ध चोकको पश्चिम क्षेत्र १ कि.मि. सम्मको क्षेत्र,

(४)   वडा नं ४, ५, ८, १०, १२ र १३ को सम्पूर्ण क्षेत्र,

(५)   वडा नं. ६ जाई मटियारी हुदै ढुङ्गे बजारसम्मको पिच सडक दाया ५०० मिटर सम्म र  धनगढी  खुटिया सडक र जाई मटियारी ढुङ्गे बजार सडक वीचको सम्पूर्ण क्षेत्र र बासुदेवी उच्च माध्यमिक विद्यालय पूर्वको नाला (मानव धर्म सत्संग भवन) देखि पश्चिम तर्फको सम्पूर्ण क्षेत्र,

(६)   वडा नं ७ देवरिया मनिहरा सामुदायिक वनदेखि पश्चिम तर्फका सम्पूर्ण क्षेत्र,

(७)   वडा नं ९ भवानी माध्यमिक विद्यालय काली पुलनालादेखि उत्तर पश्चिमको सम्पूर्ण क्षेत्र,

(८)   सेतो पुलदेखि पूव मोति चोक सम्म हुलाकी सडकको दायाँ तर्फ ३०० मिटरको क्षेत्र,

(९)   धनगढी अत्तरिया लोकमार्गमा गेटा गा.वि.सको राजपुर चोक देखि हरि टे«डिङ्ग कन्र्सन (पेट्रोल पम्प) भन्दा उत्तर तर्फको कल्भर्टसम्म लोकमार्गको दायाँ वायाँ ३०० मिटर सम्मको क्षेत्र,

(१०)  धनगढी अत्तरिया लोकमार्गवाट गेटा विमानस्थल जाने पक्की वाटोमा  विमानस्थल मूल गेटवाट १ कि.मि. पश्चिम वाहेक वाटोको दायाँ वायाँ जोडिएको क्षेत्र ।

 

(ख) अत्तरिया नगरपालिका :

(१)   धनगढी—अत्तरिया लोकमार्गको पूर्व तर्फ १ कि. मि. र पश्चिम तर्फ ५०० मिटरसम्मको क्षेत्र,

(२)   अत्तरिया चोकदेखि तेघरी ब्यारेकभन्दा उत्तर पट्टीको कल्भर्टनिरको बाटोबाट पश्चिम जाने मोटर बाटोसम्मको क्षेत्र,

(३)   अत्तरिया चोकदेखि पूर्व गुहेश्वरी माध्यमिक विद्यालयसम्म उत्तर दक्षिण १/१ कि. मि. सम्मको क्षेत्रहरु,

(४)   पुर्व पश्चिम लोकमार्ग गोदावरी नदीदेखि पश्चिम मोहना नदीसम्म अत्तरिया नगरपालिका वडा नं २ का क्षेत्र,

(५)   कैलाली–कञ्चनपुरमा पर्ने पुर्व पश्चिम लोकमार्ग उत्तर दक्षिण तर्फ अत्तरिया चोकदेखि लम्कीसम्मको वीचको भागमा पर्ने निम्न क्षेत्रहरु ः

—           चौमाला बजारको दायाँ वायाँ ५०० मीटरसम्मको क्षेत्र,

—           मसुरियादेखि मुढा खोलाबजार क्षेत्रको दायाँ वायाँ ५०० मीटरसम्मको क्षेत्र,

—           पहलमानपुरको बजार क्षेत्रभित्र दायाँ वायाँ ५०० मीटरसम्मको क्षेत्र,

—           सुखड घोडाघोडी क्षेत्रको उपयुक्त भाग र पश्चिमतर्फ भजनी जाने बाटो तर्फ ५०० मीटरसम्मको क्षेत्र,

—           बौनिया मुख्य बजारबाट बस्ती क्षेत्रसम्म दायाँ वायाँ १ कि.मी.सम्मको क्षेत्र,

(६)   अत्तरियादेखि महेन्द्रनगर तर्फ ः झलारी नगरपालिकाको उत्तर तर्फ १.५ कि.मी. र दक्षिण तर्फ ५०० मीटरसम्मको क्षेत्र ।

 

(ग)    टिकापुर नगरपालिका :

 

(१)  नगर विकास समितिले बनाएको शहरी योजना (Town Planning) का सम्पूर्ण क्षेत्र,

(२)  वडा नं ९ को लम्की—टिकापुर सडक खण्डको पूर्वतर्फ सम्पूर्ण क्षेत्र र पश्चिम तर्फ १ कि.मि. भित्रको क्षेत्र ।

 

(घ)    लम्की चुहा नगरपालिका :

 

(१) पूर्व पश्चिम लोकमार्गको लम्की बहुमुखी क्याम्पस चोकदेखि पश्चिम रोरा खोलासम्म उत्तर दक्षिण १/१ कि.मि.सम्मको क्षेत्र,

(२) पूर्व पश्चिम लोकमार्गको पूर्व रोरा खोलादेखि पश्चिम चोरी खोला (स्याउले बजार) सम्म उत्तर  दक्षिण ५००/५०० मिटरसम्मका क्षेत्रहरु ।

 

कन्चनपुर जिल्ला अन्तर्गत:

(क)    भिमदत्त नगरपालिका :

(१)   नगरपालिकाको पूर्व सीमानादेखि पश्चिम भुजेला खोलासम्म लोकमार्गदेखि उत्तर तर्फ १.५ कि.मि. सम्मका क्षेत्र,

(२)   वडा नं २, ४, ५, १७ र १८ को सम्पूर्ण क्षेत्रहरु ।

(३)   वडा नं ११ को भुजेला खोला (लोकमार्ग) बाट पूर्व तर्फका सम्पूर्ण क्षेत्रहरु ।

 

(ख)   पूर्व पश्चिम लोकमार्ग अन्र्तगत सुडा गा.वि.स.को लोकमार्गदेखि उत्तर तर्फ १.५ कि.मि. र दक्षिण तर्फ ५०० मिटरसम्मका क्षेत्र,

(ग)   पूर्व पश्चिम लोकमार्ग अन्र्तगत दैजी गा. वि. स. को लोकमार्गदेखि उत्तर तर्फ १.५ कि.मि. र दक्षिण तर्फ ५०० मिटरसम्मका क्षेत्रहरु ।