" For The Secure Future of The Employees"

+977-01-5010165,4223320   info@epfnepal.com.np

Janakpur

कोषको सञ्चालक समितिको निर्ण्र्ाानुसार सञ्चय कोषको शाखा कार्यलय, जनकपुरमा खोलि सिरहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, उदयपुर, र्सलाही, सिन्धुली, ओखलढुङ्गा तथा  उपयुक्तता र सहजताको आधारमा आसपासका जिल्लाहरुको संचयकर्ताहरुलाई समेत सेवा दिने निर्ण्र्ााभएको सुचित गरिन्छ । सोही सर्न्दर्भमा जनकपुर, पेठीया बजार स्थीत नेपाल टेलिकमको भवनबाट-कार्यलय समय १०ः०० देखि ५ः०० तथा शुक्रवार १०ः०० देखि १ः३० बजे सम्म) विशेष सापटी भुक्तानी, परिचय पत्र र्समथन, फाँटवारी संकलन लगायत संचयकर्तासंग सम्वन्धित अन्य सेवाहरु मिति २०७५/०२/२१ गते सोमवारबाट सेवा प्रदान गरिने व्यहोरा समेत जानकारी गर्राईन्छ । 

 

 

कर्मचारी संचय कोष
जनकपुर शाखा, पेठीया बजार 
फोन नं. ०४१-४२२१६६