" For The Secure Future of The Employees"

+977-01-5010165,4223320   info@epfnepal.com.np

कर्मचारी सञ्चय कोष स्थापनाको ५७ औं वर्षप्रवेशको सुखद अवसरमा समस्त सञ्चयकर्ता तथा सुभेच्छुक महानुभावहरुप्रति हार्दिक आभार | कोषले सञ्चयकर्तालाई प्रदान गर्ने मुनाफा रकमलाई बेतन कर्णाली हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको शेयरमा रूपान्तरण गर्ने सम्बन्धी कर्मचारी सञ्चय कोषको जरूरी सूचना | ब्याजदर परिवर्तन सम्बन्धी सूचना | फाँटवारी पठाउने सम्बन्धी कर्मचारी सञ्चय कोषको अत्यन्त जरुरी सूचना - Posted on 2075-02-28 | प्रेस बिज्ञप्ति - २०७५-०२-२० | कोषबाट घर सापटी र शैक्षिक सापटी लिएका ऋणीहरुलाई ऋण चुक्ता गर्न आउने बारे सार्वजनिक सूचना | संगठित संस्थाहरु कोषमा आबद्ध हुने प्रक्रिया | कर्मचारी सञ्चय कोषबाट विभिन्न सापटी लिई सापटी चुक्ता नगर्ने ऋणीहरुलाई कोषको अत्यन्त जरुरी सूचना | प्रेस विज्ञप्ति - २०७५-०१-११ |

Audit Committee

कोषको लेखापरिक्षण समिति
कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन २०१९ -संशोधन सहित) को दफा २३क. ले आर्थिक अनुशासन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्न कोषमा एक लेखापरीक्षण समिति रहने र समितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुने ब्यवस्था गरेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष -आर्थिक प्रशासन) नियमावली, २०६८ को नियम २१ मा लेखापरीक्षण समितिको गठन सहित लेखापरीक्षण समितिको काम कर्तब्य र अधिकार समेत तोकिएको छ । सोही व्यवस्थाहरुको आधारमा समितिको नियमित र प्रभावकारी सञ्चालनको निम्ति सञ्चालक समितिले लेखापरीक्षण समिति सञ्चालन विनियम, २०७४ तर्जुमा गरी लागु गरेको छ । ती व्यवस्था अनुरुप कोषमा हाल निम्न बमोजिम सदस्यता रहेको लेखापरीक्षण समिति रहेको छ 
 
क. सञ्चालक समितिले तोकिदिएको सञ्चालक श्री झक्क प्रसाद आचार्य अध्यक्ष
ख. सञ्चालक समितिले तोकिदिएको चार्र्टर्ड एकाउण्टेण्ट श्री विश्वराज बस्यौला सदस्य
ग. आन्तरिक लेखापरीक्षण विभागका विभागीय प्रमुख श्री जितेन्द्र धिताल सदस्य सचिव