" For The Secure Future of The Employees"

+977-01-5010165,4223320   info@epfnepal.com.np

कर्मचारी सञ्चय कोष स्थापनाको ५७ औं वर्षप्रवेशको सुखद अवसरमा समस्त सञ्चयकर्ता तथा सुभेच्छुक महानुभावहरुप्रति हार्दिक आभार | कोषले सञ्चयकर्तालाई प्रदान गर्ने मुनाफा रकमलाई बेतन कर्णाली हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको शेयरमा रूपान्तरण गर्ने सम्बन्धी कर्मचारी सञ्चय कोषको जरूरी सूचना | ब्याजदर परिवर्तन सम्बन्धी सूचना | फाँटवारी पठाउने सम्बन्धी कर्मचारी सञ्चय कोषको अत्यन्त जरुरी सूचना - Posted on 2075-02-28 | प्रेस बिज्ञप्ति - २०७५-०२-२० | कोषबाट घर सापटी र शैक्षिक सापटी लिएका ऋणीहरुलाई ऋण चुक्ता गर्न आउने बारे सार्वजनिक सूचना | संगठित संस्थाहरु कोषमा आबद्ध हुने प्रक्रिया | कर्मचारी सञ्चय कोषबाट विभिन्न सापटी लिई सापटी चुक्ता नगर्ने ऋणीहरुलाई कोषको अत्यन्त जरुरी सूचना | प्रेस विज्ञप्ति - २०७५-०१-११ |

History

In Nepal, the history of Provident Fund (PF) dates back to 1934 when the PF scheme came into existence with the establishment of Sainik Drabya Kosh (Army Provident Fund) during the Rana Regime.

The scheme was initiated with the intentions of removing financial hardships to the army personnel after their retirement. Under the scheme, the army staffs were required to contribute a specific percentage of their salary to their provident fund (PF) account in Sainik Drabya Kosh.

A decade later the scheme was broadened to cover the employees of civil services as well. A separate organization named Nijamati Provident Fund was established in 1944 to manage the scheme for civil servants working within Kathmandu.

In 1948 the coverage of the scheme was extended to provide coverage to the entire civil servants working through out the kingdom of Nepal. In 1959, Employees' Provident Fund Department was established under the Ministry of Finance and Economic Affairs. This department was entrusted with the management of both Sainik Drabya Kosh and Nijamati Provident Fund. With this, the scope of the scheme was extended to cover all government employees including the police.

Three years after the establishment of Employees Provident Fund Department, a special Act called "Karmachari Sanchaya Kosh (or Employee's Provident Fund) Act" was legislated in the year 1962. The same year the present Karmachari Sanchaya Kosh (KSK), or Employees Provident Fund (EPF) in English, was established under the act as an autonomous provident fund organization. After the establishment of EPF the erstwhile Sainik Drabya Kosh, Nijamati Provident Fund and Provident Fund Department were merged into the EPF. Since then EPF has grown by leaps and bounds and today it stands as a strong social security providing organization in Nepal.