"For The Secure Future of The Employees"

+977-01-5010165,4223320   info@epfnepal.com.np

Detail Info - Education Loan Detail

  संचयकर्ता शैक्षिक ऋण कार्यक्रम २०५८ वारे थप जानकारी  
कर्मचारी संचय कोषले वि. स‌‌ २०५८ साल मसिर देखि संचयकर्ता कर्मचारी आफै , श्रीमान / श्रीमतिी तथा छोरा / छोरीहरुलाई प्रविणता प्रमाण पत्र तह वा १०+२ उत्तिर्ण्र् गरी उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न स्वदेशको लागि १० लाख, बिदेशको लागि २० लाख सम्म र MBBS र MD गर्नकाे लागि २५ लाख सम्म आवश्यक धितो राखी शैक्षिक ऋण प्रदान गर्ने व्यबस्था गरेको छ । यो सापटी रकम १५ बर्ष नोकरी अवधि जुन कम हुन्छ सोही अवधि भित्र चुक्ता गरि सक्नु पर्नेछ । व्याज दर वाषिर्क ९.५०  प्रतिशत रहेको छ र त्रैमासिक रुपमा किस्ता बुझाउनु पर्ने छ । 
      ऋण प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था
  • १ वर्ष नियमित कोष कट्टी रकम जम्मा भएको 
  • २ बर्ष सेवा अवधि वाकी रहेको 
  • आफ्नै नाममा वा अन्य कुनै एकाघर सगोलको परिवारको नाममा कोषले निर्धारण गरेको क्षेत्रमा८ रहेको घर/ जग्गा धितो राखेमा 
  • आफ्नै वा अन्य कुनै संचयकर्ताको संचयकोष कट्टी रकम जमानत राखेमा ।

थप जानकारी
* धितो रहने घर जग्गा राजिनामा पास गरी लिएको ६ महिना ३५ दिन पुरा नभएको खण्डमा   रजिष्टे्रशन कागजमा उल्लेखित रकममा -( थैली ) नबढाइ प्रदान गरिने छ।
* ऋणीको फाइल सदर भए पछि स्वीकृत ऋण रकमको २५ प्रतिशतले थप गरी -धितोमा घर भएमा मात्र ) कोषबाट तोकिएका वीमा कम्पनीबाट घरको वीमा गरनउनु पर्ने छ।

* शैक्षिक सापटी लिएका सञ्चयकर्ताले साे सापटीकाे ब्याज नियमित नतिरेमा विशेष सापटी (९०% सापटी) दिइने छैन । तर काेषकट्टी रकम जमानत दिएका सञ्चयकर्ताकाे हकमा ऋणीले ऋण चुक्ता नगरेसम्म रोक्का  रहनेछ ।
* ऋण लिएको मितिले ३ वर्ष भित्र सावा रकमको २५ प्रतिशत भन्दा बढी रकम बुझाएमा वढी रकमको १ प्रतिशत का दरले प्रि पेमेन्ट चार्ज लाग्नेछ ।