" For The Secure Future of The Employees"

+977-01-5010165,4223320   info@epfnepal.com.np

Management Team

Administrator

Tulasi Prasad Gautam

Chief Officers

Deepak Rauniar

Rajendra Kafle

Deputy Chief Officers

Jitendra Dhital

Om Krishna Shrestha

Jeevan Kumar Katwal

Bharat Raj Wosti

Arjun Kumar Gautam

 

Deputy Chief Officers (Acting)

Rochan Shrestha

Rajaram Shrestha

Bishnu Pd. Poudel

Bijay Kumar Shrestha

Senior Managers

Dhruba Pd. Adhikari

Dinesh Kumar K.C.

Rajendra Shakya

Thakur Jang Thapa

Sumana Sthapit

Damodar Pd. Subedi

Gunaraj Shrestha

Mahesh Pd. Khanal
(Acting)

Sagar K. Singh
(Acting)

Dasharath K. Lamichhane
(Acting)

Ram Kaji K.C.
(Acting)

Shanta Gautam
(Acting)

Rajendra Bhandari
(Acting)

Madan Subedi
(Acting)