" For The Secure Future of The Employees"

+977-01-5010165,4223320   info@epfnepal.com.np

Management Team

Administrator

Krishna Pd. Acharya

Chief Officer (Acting)

Deepak Rauniyar

Rajendra Kafle

Deputy Chief Officers

Kedar Nath Gautam

Durga Pd. Subedi

Birendra Mohan Bhattarai

Jitendra Dhital

Om Krishna Shrestha

Deputy Chief Officers(Acting)

Shiva Kumar Aryal

Himalaya Pd. Siwakoti

Madhav Pd. Koirala

Rochan Shrestha

Senior Managers

Rajaram Shrestha

Shreeram Shekhar Adhikari

Bharat Raj Wosti

Arjun Kumar Gautam

Jeevan Katwal

Bijay Kumar Shrestha

Dhurba Bhattarai

Dhruba Pd. Adhikari

Hemanta Raj Adhikari

Rajendra Shakya

Thakur Jang Thapa

Sumana Sthapit

Mahesh Pd. Khanal
(Senior Manager - Acting)