"For The Secure Future of The Employees"

+977-01-5010165,4223320   info@epfnepal.com.np

Process

   कामको प्रकृया बारे जानकारी 

  • कर्मचारी संचय कोष ठमेल, शाखा कार्यालयहरु विराटनगर, हेटौडा, भैरहवा, बुटवल, धनगढी, कोहलपुर, सुर्खेत र पोखराबाट घर सापटी प्रदान गर्न फर्म उपलब्ध हुनेछ । 
  • सो फर्मलाई रीतपुर्वक भरी आफ्नो कार्यालयबाट प्रमाणित गराइ फर्ममा उल्लेख गराइएका आवश्यक कागजातहरु संलग्न गरी कोषमा पेश गर्ने । 
  • सेवा शुल्क बापत रु. १,०००/- लाग्नेछ । 
  • धितो मुल्याङ्गन गरे वापत लाग्ने दस्तुर सम्बन्धित धितो मुल्याङ्कनकर्ताले कर बाहेक रु. ३,०००/- लिने छ। साे पश्चात् पुन मुल्याङ्कन गर्दा कर बाहेक रु. १,०००/- लाग्नेछ ।
  • ऋण प्रदान गर्न कोषवाट निर्णय भएमा ऋण प्रदान गर्नु अघि घर जग्गा कोषको नाममा दृष्टिबन्धक पास गर्ने तथा सो घरजग्गा रोक्का राखिने छ । कोषका नाममा दृष्टिबन्धक पास तथा रोक्का भएको भोलिपल्ट सम्बन्धित संचयकर्ता कर्मचारीलाई पहिलो किस्ता रकम प्रदान गरिने छ । 
  • यदि घर खरीद गर्ने हो भने कोषका नाममा दृष्टिबन्धक पास तथा रोक्का भए पछि सो घर जग्गा बेच विखन गर्ने ब्यक्तिको नाममा ऋणी संचयकर्ता कर्मचारीको रोहवरमा स्वीकृत रकम एकमुष्ट प्रदान गरिन्छ । 
  • फर्ममा उल्लेख गरिएका आवश्यक कागजात संलग्न गरी नियमानुसार भएमा सामान्यतः निवेदन दर्ता भएको ७ दिन भित्र ऋण प्रदान गरिनेछ ।

कर्मचारी सचय कोष 
संचयकर्ता कर्जा शाखा
त्रिदेवी-मार्ग, ठमेल, काठमाण्डौं