" For The Secure Future of The Employees"

+977-01-5010165,4223320   info@epfnepal.com.np

कर्मचारी सञ्चय कोष स्थापनाको ५७ औं वर्षप्रवेशको सुखद अवसरमा समस्त सञ्चयकर्ता तथा सुभेच्छुक महानुभावहरुप्रति हार्दिक आभार | कोषले सञ्चयकर्तालाई प्रदान गर्ने मुनाफा रकमलाई बेतन कर्णाली हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको शेयरमा रूपान्तरण गर्ने सम्बन्धी कर्मचारी सञ्चय कोषको जरूरी सूचना | ब्याजदर परिवर्तन सम्बन्धी सूचना | फाँटवारी पठाउने सम्बन्धी कर्मचारी सञ्चय कोषको अत्यन्त जरुरी सूचना - Posted on 2075-02-28 | प्रेस बिज्ञप्ति - २०७५-०२-२० | कोषबाट घर सापटी र शैक्षिक सापटी लिएका ऋणीहरुलाई ऋण चुक्ता गर्न आउने बारे सार्वजनिक सूचना | संगठित संस्थाहरु कोषमा आबद्ध हुने प्रक्रिया | कर्मचारी सञ्चय कोषबाट विभिन्न सापटी लिई सापटी चुक्ता नगर्ने ऋणीहरुलाई कोषको अत्यन्त जरुरी सूचना | प्रेस विज्ञप्ति - २०७५-०१-११ |

Social Security

Accident Indemnity
As a part of Social Security in Nepal this scheme was introduced in February 1995. Under this scheme a lump sum amount of Rs.1,25,000 (effective from 2072/06/01) in case of death or permanent disability and Rs. 10,000 to 25,000 in case of partial disability due to an accident is paid to the members or their legal heir or nominee. The EPF has created special reserve funds out of its own earning to finance this scheme.

Accident Indemnity Claim

Funeral Grant
This scheme was another move in the Social Security in Nepal, introduced in Magh, 2048. Under this scheme the EPF provides a sum of Rs. 30,000 (effective from 2072/06/01) as funeral grant to the legal heir or the nominal of the deceased member, who has died with in the service period. The EPF has created special reserve funds out of its own earning to finance this scheme.

Insurance
As one of the social security schemes in Nepal it was initiated by the Government of Nepal in the year 1979 and is implemented through the EPF. Under this scheme the EPF provides a sum of Rs. 40,000 to 1,50,000.

Medical Assistance

This scheme was started by Employees Provident Fund in the year 2070 BS.Under this scheme certain portion of the expenses carried out for medical treatment is reimbursed to the contributors by Employees Provident Fund from its own fund. As per circular no. 971 medical assistance maximum amount is Rs. 25,000 and Rs. 50,000 (effective from 2072/06/01). The details of this scheme can be found here.

सुत्केरी तथा शिशु हेरचाह कार्यक्रम (Maternity and Child Care)

कर्मचारी सञ्चय कोषले नयाँ कार्यक्रमको रुपमा सुत्केरी तथा शिशु हेरचाह कार्यक्रम लागू गरेको छ । महिला सञ्चयकर्ता आफै वा सञ्चयकर्ताको पत्नी सुत्केरी भएमा यस कार्यक्रम अन्तर्गत तमाम नोकरी अवधिमा दुई पटकसम्म प्रति प्रसुति सात हजार पाँच सय रुपैयाँ (Rs. 7500) सुत्केरी तथा शिशु हेरचाह खर्च प्राप्त गर्न सक्ने छन् । यो सुविधा प्राप्त गर्न सञ्चयकर्ताको नियमित कोषकट्टी भएको हुनु पर्छ । साथै सञ्चयकर्ताले शिशुको जन्म दर्ता प्रमाणपत्र वा अस्पतालको जन्म प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, सञ्चयकर्ता कार्यरत कार्यालयको सुत्केरी तथा सुत्केरी स्याहार विदा वसेको प्रमाणित पत्र, पति पत्नीको सम्बन्ध खुल्ने कुनै कागजात पेश गर्नु पर्नेछ । यो सुविधा लिनका लागि सञ्चयकर्ताले सुत्केरी भएको मितिले ६ महिना भित्र भुक्तानी दावी गरी सक्नु पर्ने छ ।