कोषले सञ्चयकर्ताहरूको आ.व. २०७१/७२ (२०७२ आषाढ मसान्तसम्मको) को कोषमा प्राप्त कोषकट्टी तथा सापटी दाखिलाको सम्पूर्ण रकमलाई सञ्चयकर्ताहरूको व्यक्तिगत खातामा चढाई ब्याज प्रदान सहितको लेखाङ्कन सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरी कोषकट्टी तथा सापटीको विवरण सञ्चयकर्तालाई उपलब्ध गराउन शुरु गरिसकेको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

कोषकट्टी गरी पठाउने कार्यालयहरूलाई कोषका कार्यालयहरूमा सम्पर्क राखी कोषकट्टी/सापटीको विवरण प्राप्त गरेर आफ्ना कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराईदिनु हुन अनुरोध गरिन्छ । सञ्चयकर्ता स्वयंले समेत सञ्चय कोष परिचयपत्र सहित कोषका कार्यालयहरूमा सम्पर्क राखी विवरण लिन सक्ने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

साथै, आ.व. २०७२/७३ को कोष तथा सापटीको लेखाङ्कन कार्य शुरु भैसकेको हुँदा कोषकट्टीको फाँटवारी कम्प्युटर सफ्ट कपी (CD, Web, E-mail) सहित मासिक रुपमा नियमित पठाई कोषकट्टी रकमको लेखाङ्कन व्यवस्थित र भरपर्दो रुपमा सम्पन्न गर्ने कार्य समयमा नै सम्पन्न गर्न कोषलाई सदाझै सहयोग गरिदिनु हुन सम्पूर्ण कोषकट्टी गरी पठाउने कार्यालयहरूलाई अनुरोध छ ।

 

कर्मचारी सञ्चय कोष

सञ्चयकर्ता सेवा तथा सामाजिक सुरक्षा विभाग,

त्रिदेवी मार्ग, ठमेल, काठमाण्डौ ।

फोन नं. : ०१–४२२३३२०, फ्याक्स : ०१–४२२३०८८

नोटिस बोर्ड : १६१८०१४२२५३८६ 

" For The Secure Future of The Employees"

+977-01-5010165    info@epfnepal.com.np

Message From CEO

On the auspicious occasion of 54th anniversary of Karmarchari Sanchaya Kosh, we assure our valued contributors to deliver more effective services and benefits up to their utmost satisfaction.

Krishna Pd. Acharya Administrator (CEO)

Details

Interest Rates (%)

 • Contribution: 6.75%
 • Special loan: 8.25%
 • House Loan: 8.25%
 • Education Loan: 8.25%
 • Revolving Loan: 9.0%

EPF Nepal at a Glance as of 2072/03/31 Unaudited (NRs)

 • Total Contributors 5 lakh
 • Total Contributing Offices 30,000
 • Provident Fund 18,969.83 crore
 • Reserve Fund399.33 crore
 • Other Liabilities & Provision221.20 crore
 • Loan to Contributors10,674.75 crore
 • Project Loan 2,557.13 crore
 • Fixed Deposit in Banks 3,687.00 crore
 • Government Bond 1,522.64 crore
 • Investment in Shares 222.05 crore
 • Investment in Buildings & Fixed Assets109.00 crore
 • Other Assets 817.79 crore

Downloads

Loan Facilities Available