Welcome to Employees Provident Fund, Nepal

सञ्चयकर्ता औषधोपचार तथा घातक रोग उपचार

बीमा योजना सम्बन्धमा कर्मचारी सञ्चय कोषको 

अत्यन्त जरूरी सूचना 

 

कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चयकर्ता सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत कोषले नै बीमा प्रिमियम तिर्ने गरी कोषमा आवद्ध रहेका सञ्चयकर्ताहरुका लागि सञ्चयकर्ता औषधोपचार तथा घातक रोग बीमा योजना मिति २०७५ मंसिर १ गतेदेखि लागू गरेको ब्यहोरा सम्पूर्ण सञ्चयकर्ताहरुलाई सहर्ष जानकारी गराईन्छ ।

कोषले राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लि. मार्फत गरेको यस बीमा योजनाको बीमाङ्क रकम साधारण औषधोपचारको हकमा रु. १ लाखसम्म र घातक रोगको हकमा रु. १० लाखसम्म रहेको छ ।

बीमा योजनामा (दुर्घटना परी उपचार गराएको खर्च बाहेक) सामान्य औषधोपचार तर्फ १ महिना र घातक रोग तर्फ ३ महिना प्रतिक्षा अवधि (Waiting Period) रहेको छ । यस अवधि पश्चात् भएको उपचार खर्चको मात्र बीमा दाबी भुक्तानी हुने भएकोले सो अवधि भित्र भएको उपचार खर्चको सोधभर्ना कोषमा साविकमा कायम रहेको औषधोपचार सहयोग योजना अन्तर्गत दाबी गर्न सकिनेछ । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण कोष र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लि.का कार्यालयहरु एवं कोषको website: www.epfnepal.com.np बाट समेत प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

 

 

कर्मचारी सञ्चय कोष

पुल्चोक, ललितपुर

फोन नं. ः ०१–५०१०१६५, ०१–५०१०१६६

Click here for more Information  | Brochure Download

"For The Secure Future of The Employees"

+977-01-5010165,4223320   info@epfnepal.com.npप्रशासकको अनुरोध

नेपालको सरकारी निकाय, संगठित संस्था तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरु एवम् स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिहरुको निमित्त सञ्चय कोष, निबृतिभरण कोष लगायत अन्य सामाजिक सुरक्षा कोषको ब्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले ...

पूर्णपाठ

व्याज दर (%)

सञ्चय कोष रकममा दिईने व्याज 

८.२५

विशेष सापटी

९.५०

घर सापटी - (चालिस लाख रुपैया सम्मको), शैक्षिक सापटी र  घर मर्मत सापटी

९.७५

घर सापटी - (चालिस लाख रुपैया भन्दा माथि)

१०.२५

सरल चक्र कर्जा

१०.२५

EPF Nepal at a Glance as of 2075/03/32 (NRs) (Unaudited)

 • Total Contributors 600,000
 • Total Contributing Offices 30,000
 • Provident Fund 278,753,035,323
 • Reserves 9,960,457,276
 • Liabilities and Provisions 3,447,694,517
 • Loan to Contributors 167,271,326,547
 • Project Loan 45,896,087,964
 • Bank Balance 353,047,645
 • Investment In Saving and Govt Bonds 14,461,194,939
 • Investment in Fixed Deposit 54,689,200,000
 • Investment in Equities 5,489,597,844
 • Investment Properties 701,201,346
 • Property, Plant and Equipment 452,860,477
 • Other Assets 2,846,670,354

Downloads

Loan Facilities Available