Welcome to Employees Provident Fund, Nepal

कर्मचारी सञ्चय कोषबाट विभिन्न सापटी लिई सापटी चुक्ता नगर्ने

ऋणीहरुलाई कोषको अत्यन्त जरुरी सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मितिः ( २०७४।१२।   )

कोषबाट बिभिन्न मितिमा घर सापटी , शैक्षिक ऋण र सरल चक्र कर्जा उपभोग गरेका ऋणीहरुले कोषलाई बुझाउनु पर्ने नियमित किस्ता (साँवा तथा व्याज ) रकम एवं कर्जाको भाखा नाघेका ऋणीहरुले कोषलाई भुक्तान गर्नुपर्ने सम्पूर्ण साँवा व्याजको रकम बि.स. २०७४ चैत्र मसान्त भित्र यस विभागमा एवं ऋण लिएको कोषको शाखा कार्यालयहरुमा सम्पर्क गरी बुझाउन हुन सूचित गरिन्छ ।

ठमेल स्थित कार्यालयबाट ऋण उपभोग गर्नु भएका सञ्चयकर्ताहरुले तल उल्लेखित बैंकको खाता नंबरहरुमा रकम बुझाई तपसिल Mail ID मा भौचर पठाईदिनुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

दाखिला गर्ने बैकहरुको नाम र खाता नं.

१. हिमालयन वैक लि खाता नं.    ०१९०००२२९८०१०८

२. नेपाल इन्भेष्टमेन्ट वैक लि.     ००४०१०१०२५४३७३

३. एभरेष्ट वैक लि.                     ००१००१०५००००१८

Mail Id:  hloan@epfnepal.com.np

कर्मचारी सञ्चय कोष

संचयकर्ता कर्जा तथा असुली विभाग

ठमेल, काठमाण्डौ , फोन नं. ४२१५२०६, ४२५२५२८ र ४२५२५०८

" For The Secure Future of The Employees"

+977-01-5010165,4223320   info@epfnepal.com.np

Message From CEO

On the auspicious occasion of 56th anniversary of Karmarchari Sanchaya Kosh, we assure our valued contributors to deliver more effective services and benefits up to their utmost satisfaction.

Details

Interest Rates (%)

 • Contribution: 8.00%
 • Special loan: 9.50%
 • House Loan: 9.50%
 • House Maintenance Loan: 9.50%
 • Education Loan: 9.50%
 • Revolving Loan: 10.00%

EPF Nepal at a Glance as of 2074/03/31 (NRs) Unaudited

 • Total Contributors 550,000
 • Total Contributing Offices 30,000
 • Provident Fund 245,265,530,131.11
 • Reserve Fund6,278,023,804.27
 • Other Liabilities & Provision2,441,106,466.81
 • Loan to Contributors137,531,311,803.18
 • Project Loan33,161,178,072.54
 • Fixed Deposit in Banks 54,685,000,000.00
 • Government Bond 13,988,043,877.07
 • Investment in Shares 3,056,628,140.75
 • Investment in Buildings & Fixed Assets1,078,888,884.02
 • Other Assets 2,363,016,637.11

Downloads

Loan Facilities Available