Welcome to Employees Provident Fund, Nepal

" For The Secure Future of The Employees"

+977-01-5010165,4223320   info@epfnepal.com.npप्रशासकको अनुरोध

नेपालको सरकारी निकाय, संगठित संस्था तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरु एवम् स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिहरुको निमित्त सञ्चय कोष, निबृतिभरण कोष लगायत अन्य सामाजिक सुरक्षा कोषको ब्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले ...

पूर्णपाठ

व्याज दर (%)

सञ्चय कोष रकममा दिईने व्याज 

८.२५

विशेष सापटी

९.५०

घर सापटी - (चालिस लाख रुपैया सम्मको), शैक्षिक सापटी र  घर मर्मत सापटी

९.७५

घर सापटी - (चालिस लाख रुपैया भन्दा माथि)

१०.२५

सरल चक्र कर्जा

१०.२५

EPF Nepal at a Glance as of 2074/03/31 (NRs)

 • Total Contributors 550,000
 • Total Contributing Offices 30,000
 • Provident Fund 246,534,361,879
 • Reserves 6,230,533,567
 • Liabilities and Provisions 2,622,630,243
 • Loan to Contributors 141,399,405,881
 • Project Loan 32,331,739,110
 • Bank Balance 6,364,004,244
 • Investment In Saving and Govt Bonds 13,988,043,877
 • Investment in Fixed Deposit 54,500,000,000
 • Investment in Equities 3,056,628,141
 • Investment Properties 728,729,393
 • Property, Plant and Equipment 406,239,882
 • Other Assets 2,612,735,161

Downloads

Loan Facilities Available